Zástupci českých a mezinárodních společností působících v České republice se sešli u kulatého stolu a vyjádřili záměr společně postupovat ve snaze zvýšit transparentnost veřejných zakázek v České republice a podílet se na připravované novele zákona o veřejných zakázkách. Součástí setkání byly i přípravné práce na etickém kodexu pro uchazeče veřejných zakázek, jehož schválení se předpokládá během listopadu.

Zástupci předních českých a mezinárodních společností zasedli ke kulatému stolu, aby zahájili spolupráci při společné iniciativě, která si klade za cíl zvýšit transparentnost veřejných zakázek v České republice. Vedle práce na stanovách iniciativy byla součástí úvodního setkání i diskuze nad připravovanou novelou zákona o veřejných zakázkách a návrhem etického kodexu, kterým by se vyhlašovatelé i uchazeči veřejných výběrových řízení měli řídit.

Členové iniciativy také vyjádřili vůli úzce spolupracovat s Platformou pro transparentní veřejné zakázky, která se snaží kultivovat české prostředí ze strany zadavatelů veřejných zakázek a vyhlašovatelů výběrových řízení. „Naše iniciativa se na ten samý úkol dívá z jiného úhlu – pohledem firem, které ve výběrových řízeních vystupují v roli uchazečů a předkladatelů nabídek. Je nezbytné, aby se na kultivaci českého prostředí podílely obě strany společně,“ řekl Eduard Palíšek, generální ředitel skupiny Siemens v České republice.

Kulatý stůl ředitelů a zástupců významných společností zahrnuje společnosti BAYER,s.r.o., Čepro, a.s., E.ON Česká republika, s.r.o., Johnson & Johnson, s.r.o., MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., Siemens, s.r.o., Skanska a.s., T-Mobile Czech Republic, a.s. Členy tohoto volného sdružení jsou i zástupci Česko-německé průmyslové a obchodní komory a Americké obchodní komory v České republice. Další setkání u kulatého stolu proběhne počátkem listopadu, během kterého by mělo být odsouhlaseno finální znění připravovaného etického kodexu a představeni další členové tohoto volného sdružení generálních ředitelů a zástupců českých a mezinárodních společností.

„Vyzýváme další firmy, aby se k této iniciativě přidali. Kulatý stůl je otevřen všem společnostem, které sdílejí stejné etické hodnoty a chtějí přispět k vytvoření kultivovaného a transparentního prostředí v oblasti veřejných zakázek v České republice,“ dodal Jiří Pavlíček, generální ředitel Johnson&Johnson, s.r.o.